fbpx

Rytec

Dĺžka štúdia 4 roky
Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška
Podmienky na prijatie: úspešné ukončenie 9. ročníka a úspešné vykonanie talentovej skúšky
Obsahom talentovej skúšky je: kresba, modelovanie a výroba papierového objektu – overovanie priestorového, farebného a plastického cítenia uchádzača

Oddelenie bolo založené pri vzniku školy v roku 1966. Absolvent uvedeného zamerania je po získaní praxe schopný, dokáže zhotovovať podľa výtvarného aj vlastného návrhu náročné rytiny pre oceľotlač a zlatotlač, vie vyrobiť razidlá na razenie medailí a odznakov, vyrábať plakety, ryť dekor na lovecké zbrane a navrhnúť i zhotoviť propagačné známky. Žiaci sa počas štvorročného štúdia oboznámia s viacerými ryteckými technikami plošného a plastického charakteru. Zároveň majú základné predpoklady pre činnosti: samostatné podnikanie, organizovanie prevádzky v malej dielni, samostatné vyhotovenie grafických návrhov požadovanej rytiny, určenie spôsobov výroby a stanovenie ceny, komunikácia so zákazníkom.

Odbor plošné a plastické rytie kovov je v podstate dnešná propagačná grafika. Žiaci sa naučia techniky tlače z hĺbky, z výšky a svoje návrhy dopĺńajú výstupmi v počítačových grafických programoch ( Photoshop, Ilustrator).

Žiaci si osvoja techniky akou je aj plošná zlatotlač, ktorá sa dodnes využíva ako logo firiem, škôl, na obaly kníh. Ďalej spoznajú grafickú techniku medirytiny, ktorá môže fungovať aj ako samostatný grafický list – ex libris, ilustrácia, novoročenka či voľná grafika a oceľorytinu, ktorá je svojim využitím známa ako poštová známka, ale rovnako môže mať charakter jemnejšej medirytiny. Žiaci sa naučia techniky plastického charakteru akými je rytie plastických razidiel na medaily, šperky a bižutériu, frézovanie plakiet atď. Konečným produktom je štočok alebo razidlo, pomocou ktorých sa realizujú hotové artefakty.

Jedinečné – tradičné vybavenie dielne, ktoré nikde inde nenájdete, umožňuje priamu profesionálnu realizáciu vlastných návrhov. Základným princípom oddelenia je syntéza umenia a umeleckého remesla. U žiakov sa rozvíja originálne myslenie, tvorivosť, flexibilita a remeselná zručnosť. Práca so základnými výrazovými prostriedkami umožňuje žiakom naučiť sa princípom kompozície. Veľký dôraz sa kladie na kreslený prejav a schopnosť formulovať svoje myšlienky v plastickom aj plošnom grafickom prejave. Žiak pracuje samostatne od návrhu až po realizáciu.


ŠTUDIJNÝ ODBOR:
Výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňov

ZAMERANIE:
Plošné a plastické rytie kovov 8661 M 03