fbpx

Dizajnér

Dĺžka štúdia 4 roky
Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška
Podmienky na prijatie: úspešné ukončenie 9. ročníka a úspešné vykonanie talentovej skúšky
Obsahom talentovej skúšky je: kresba, modelovanie a výroba papierového objektu – overovanie priestorového, farebného a plastického cítenia uchádzača

Oddelenie sa po transformácii takmer identických odborov (Tvarovanie priemyselných výrobkov a Tvarovanie plastických hmôt) v roku 1986 spojilo do dnešného oddelenia, ktoré svojím tematickým obsahom, materiálovou totožnosťou a technologickým postupom umožnilo žiakom širší záber v danej výtvarno-technologickej produkcii.

Výuka spočíva v osvojení si technologických postupov pri práci s rôznymi materiálmi. Študent získava znalosti a vedomosti so spracovaním dreva, kovu, plastu, zhotovovaním foriem a odlievaním, osvoja si technológiu laminovania, prácu s lukoprénmi, silikónmi, epoxidovými živicami… vrátane strojov a nástrojov.  Experimentovaním s materiálmi vznikajú jedinečné, originálne a kreatívne diela siahajúce do konceptuálneho umenia a designu.

Dôraz pri výuke sa kladie nielen na odpozorovanie bionických a technických zákonitostí, ale aj na vlastnú kreativitu s dodržiavaním ergonomických kritérií a ostatných kritérií dizajnu.  Neoddeliteľnou súčasťou je realizácia vlastného návrhu v materiáli, takže manuálne zručnosti žiaci pretavia do hodnotného modelu. Pri oboznámení sa z jednotlivými technologickými postupmi si sami overia vlastný návrh, spoznávajú výtvarné možnosti daného materiálu a tak získajú lepšiu predstavu o realizovateľnosti vlastných nápadov. Súčasťou dizajnérskeho návrhu je vizualizácia v 3D programe Rhinoceros.

Práca študentov zahŕňa predovšetkým tvorbu interiérových prvkov, návrhy obalov, svietidiel, nábytku, bytových doplnkov, ale i základné tvarové štúdie karosérie automobilov.  Individuálny prístup k žiakom umožňuje venovať sa takým témam, materiálom a remeselným technikám, ktoré sú žiakovi blízke a rešpektujú úroveň jeho zručností.

Grafický design, priemyselný design, textilná tvorba, architektúra, záhradný design, design nábytku, interiérový design, réžia, herectvo – to sú odbory, kde naši absolventi pokračujú v štúdiu na vysokých školách.

Pri výučbe sa kladie dôraz na kreativitu a rozvoj technického myslenia. Naši absolventi sú vďaka tejto forme výučby schopný uplatniť sa v živote ako samostatný kreatívny dizajnér alebo pokračovať vo svojom vzdelávaní na vysokých školách na Slovensku aj v zahraničí. Stredná škola s výtvarným zameraním dáva výborné základy a predpoklady pre tieto kreatívne smery štúdia – TU Zvolen, VŠVU Bratislava, VŠMU Bratislava, TU Košice….

Množstvo absolventov sa uplatnilo v reklamných agentúrach ako grafický dizajnér. Absolvent okrem vlastného výtvarného názoru a remeselných zručností ovláda základy fotografie a prácu s grafickými programami – Photoshop, Ilustrator, 3D Rhinoceros.

ŠTUDIJNÝ ODBOR:

Priemyselný dizajn 8602 M