Staňte sa naším študentom!

Podporíme Váš talent!

SŠUP Vám poskytne:

  • individuálny prístup k štúdiu potrebný pre Váš umelecký a osobný rozvoj
  • študijné programy prispôsobené súčasným požiadavkám národného i medzinárodného trhu práce
  • podporu umeleckej práce modernými informačnými technológiami (bitmapová a vektorová grafika, 3D, vizualizácie a prezentácie vlastných návrhov)
  • výraznú podporu Vašej samostatnej výtvarnej práce v ateliéroch a plne vybavených umeleckých dielňach počas vyučovania, ale aj mimo neho, čím získate veľkú mieru samostatnosti a invenčnosti
  • vedenie k vysoko umeleckému prejavu, mysleniu a cíteniu tak, aby ste mohli prostredníctvom výtvarných médií a technológií optimálnym spôsobom nachádzať svoju vlastnú ľudskú a umeleckú identitu
  • možnosť vytvárať reálne komunikačné situácie, ktoré Vás naučia používať Vaše teoretické vedomosti v reálnom pracovnom svete. Ako jedna z mála škôl využívame nový prostriedok v našom školstve – tzv. Prípadovú štúdiu, na ktorej budete spolupracovať s externými umelcami, odborníkmi a firmami
  • v rámci členstva v Európskom parlamente šperkárov a projektov EU absolvovať stáže na zahraničných umeleckých školách

Ako sa stať naším študentom?

Napíšte nám, o aký odbor máte záujem a my Vám pošleme viac informácií.

Napíšte nám

    Súhlasím so spracovaním osobných údajov.