fbpx

Ubytovanie a stravovanie

Priestory nášho školského internátu sa nachádzajú v historickom meste Kremnica cca 1,5 km od centra

Využitie voľného času:

Fitness centrum, kolektívne loptové hry, vychádzky do krásnej okolitej prírody, besedy s odborníkmi z rôznych oblastí, práca s počítačom. V prostredí krásnych Kremnických vrchov sa nachádza Relax centrum, termálne kúpalisko, ktoré je možné navštevovať. V zimnom období sú bohaté možnosti lyžovania, snowboardovanie, korčuľovanie, prechádzky krásnou zimnou prírodou.

Želáme Vám , aby pobyt v našom internáte bol pre Vás bohatým zdrojom zážitkov a skúseností do ďalšieho života. Preto by sme Vám ho v skratke priblížili. Ponúkame množstvo záujmových aktivít- športových, kultúrnych i zábavných, pri ktorých nadviažete nové priateľstvá.

Aktivity v SŠI:

 • Prehliadka mesta, „Poznaj mesto v ktorom študuješ.“
 • Prehliadka zámku sv. Kataríny
 • Imatrikulácie- prijímanie žiakov prvého ročníka do cechu „šupkárskeho“
 • Návšteva DSS- mesiac úcty k starším
 • Futbalový turnaj
 • Mikuláš- návšteva DSS, MŠ, SŠÚV, ŠI- sprievod mestom
 • Vianoce- vianočná výzdoba- vianočné posedenie s občerstvením a programom
 • Stolnotenisový turnaj
 • Šachový turnaj
 • Hudba ktorú počúvam- prezentácia hudby ktorú počúvam- rôzne žánre
 • Návšteva Relax centra Skalka
 • Stavanie Mája
 • Súťaž v biliarde
 • Prechádzky večernou Kremnicou
 • Rozlúčka so žiakmi štvrtého ročníka- posedenie, hudba
 • Rozlúčka so školským rokom- opekanie pri školskom internáte, hra na gitare
 • Medziškolské futbalové zápasy
 • Uskutočňovanie besied na rôzne témy, podľa záujmu detí
 • Návšteva filmových predstavení, výstav, vernisáži organizovaných mestom
 • Individuálne výstavy žiakov
 • Zimné aktivity- korčuľovanie, guľovanie, sánkovanie, stavanie snehových sôch
 • Kvízy- Uvítací, Deň študentov, Vianočný, Valentínsky, Mesiac knihy, Veľkonočný, Športovo-zábavný
 • Možnosti využitia posilňovne v ŠI, knižnice, spoločenské miestnosti – spoločenské hry, sledovanie DVD, športových prenosov, posedenie pri oslave narodenín

Stravovanie:

Celodenné stravovanie je poskytnuté v škole.

Platby:

Na základe podpísanej nájomnej zmluvy žiak uhrádza platby:

Žiaci denného štúdia- ubytovanie v SŠI- suma 38- EUR, č.ú.: SK1509000000005038734088

Žiaci nadstavbového štúdia –ubytovanie v SŠI- suma 58,-EUR , č.ú.: SK1509000000005038734088

Platba za internet mesačne 1,-euro- platba v internáte

Kontakt:

Adresa:

SŠI – Bystrická ulica 441/9

967 01 Kremnica

T.č.: 045/6743292

 Vychovávatelia: 

Jaroslava Letríková – 0903 599 883