fbpx

Organizačná štruktúra školy

Riaditeľ školy: Ing. Katarína Luptáková

Pedagogickí zamestnanci škôl:

Meno a priezvisko aprobácia odborné činnosti
TU koordinátor
Mgr. Juraj Cinkanič Prax, TECH, 3.U, 1+2.NS Koordinátor MS

Predseda Umeleckej rady

Bc. Dominik Horský MOD, NAV, Prax
PaedDr. Ľubica Husárová SLJ Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Ing. Katarína Ivanová ANJ      1.U
Mgr. Jana Kučerová MAT, FYZ
Bc. Matej Lupták INF
Ing. Katarína Luptáková EKO, ETV
Mgr. Barbora Kollárová DVK, DEJ, Výchova k ľudským právam
Mgr. Paulína Pélyová TECH, Prax, NAV
Mgr. Monika Pitnerová SLJ 4.U Pedagogickej dokumentácie

MZTU, Žiačka rada

Mgr. Art. Andrea Rolková TECH, Prax, TK,TD, MOD
Mgr. Ivana Sitárová CHE Výchovný poradca,
Mgr. Michal Strapko TEV Evidencia školských úrazov
Mgr.A. Matúš Szalontai FIG, PC graf. Internetová stránka školy
Mgr.A. Ján Turzo NAV, Prax
Mgr. A. Zuzana Zábradiová NAV, Prax, VP 2.U
Mgr. Peter Albert Prevencia drogových závislostí a iných sociálno patolog. javov
Mgr. Lucia Kúšiková Enviromentálna výchova

Zamestnanci školského internátu:

Meno a priezvisko Pracovná pozícia
D. Ferenčáková vychovávateľka
J. Letríková vychovávateľka
Mgr. Dobiasová pomocná vychovávateľka

 Nepedagogickí zamestnanci:

Meno a priezvisko úsek pracovná pozícia
Zdenka Ihringová Sekretariát školy  
Jana Hlaváčová Prevádzkovo technický Upratovačka
Milan Daubner Prevádzkovo technický Údržbár

Rada školy:

Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za  +
Zdenka Ihringová tajomník nepedagogických zamestnancov
Mgr. Art. Michaela Danková   pedagogických zamestnancov
Mgr. Juraj Cinkanič predseda pedagogických zamestnancov
Renáta Hricová   rodičov
Kemel Benali   zriaďovateľa
Magdaléna Mária Hlavinková   žiakov

Predmetová komisia:

Predmetová komisia Predmety Vedúci PK
PK humanitných predmetov SJL, ANJ, DEJ, NBK,UMK, ETV, PaedDr. Ľubica Husárová
PK prírodovedných predmetov MAT,  FYZ, CHE,  INF, TŠV Mgr. Jana Kučerová
PK odborných predmetov SŠÚP DVK, TECH, NAV VYP, FK, TK, PC graf., TD, MOD Mgr. Art. Andrea Rolková
PK praktických predmetov SŠUP Prax Mgr. Juraj Cinkanič