fbpx

História školy

Škola úžitkového výtvarníctva Kremnica bola založená v roku 1966. Je druhou najstaršou školou tohto typu na Slovensku (po bratislavskej Škole úžitkového výtvarníctva).

Vznikla na podnet Štátnej mincovne, n.p. Kremnica, ktorá iniciovala založenie školy so zameraním na výchovu a vzdelávanie profesionálne zdatných a kvalifikovaných umeleckých rytcov, kováčov a zlatníkov. Vznik školy takéhoto typu podporil aj Slovenský spolok výtvarných umelcov a Vysoká škola výtvarných umení.

 

škola

 

Ako prvé vznikli v roku 1966 odbory so vzťahom k historickej remeselnej tradícii – Umelecké kováčstvo a zámočníctvo a Plošné a plastické rytie kovov. Prvým riaditeľom sa stal pán Ľudovít Leitner. V roku 1967 bol otvorený odbor Zlatníctvo a strieborníctvo a v roku 1968 Umelecké odlievanie kovov. V priebehu ďalších rokov sa položili základy odborom Tvarovanie priemyselných výrobkov (1969), Štukatérstvo (1980) a Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov.(1989). Už dlhé roky kremnická Mincovňa spolupracuje so školou, mnohí absolventi tejto školy preto prirodzene našli svoje uplatnenie práve v nej. Celý rad absolventov školy našiel svoje pôsobiská nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Mnohí z nich pokračovali v štúdiu na vysokých školách. Mnohí absolventi školy dosiahli významné úspechy na celoslovenskej, ale i európskej úrovni.

Od dávnych čias až dodnes mesto Kremnica buduje svoju bohatú históriu. K nej nerozlučne patria aj umelecké remeslá, mincovníctvo a baníctvo. Odborníci v oblasti umeleckých remesiel mu vtlačili svoju originálnu pečať. Mesto umením a remeslami žije. Svoje nezastupiteľné miesto tu má aj Škola úžitkového výtvarníctva Kremnica.