fbpx

Školské vzdelávacie programy

Zverejnené školské vzdelávacie programy neobsahujú osnovy jednotlivých predmetov. Podrobný popis  predmetov, materiálneho zabezpečenia ich vyučovania a systém hodnotenia predmetu plne stačí k vyčerpávajúcej informácii pre verejnosť o jednotlivých vzdelávacích programoch našej školy. Kompletný  školský vzdelávací program je sprístupnený k nahliadnutiu na riaditeľstve školy.

Ing. K. Luptáková, riaditeľka školy